Poslanecké listy

Poslanecké listy s podtitulom Pracovné spravodajstvo z poslaneckej lavice Alexandra Gálfyho som sa rozhodol vydávať po nepríjemných skúsenostiach spojených s publikovaním mojich článkov a názorov v Tatranskom dvojtýždenníku.

POSLANECKÉ LISTY 03
POSLANECKÉ LISTY 02
POSLANECKÉ LISTY 01

Share