Životopis

Alexander Gálfy

Narodil som sa 19. augusta 1962 a celý svoj život som prežil vo Vysokých Tatrách. Základnú školu som vychodil v Dolnom Smokovci, na ktorej som vďaka vynikajúcim učiteľkám a učiteľom dostal tie najlepšie základy do budúcich štúdií. V nich som pokračoval na Športovom gymnáziu v Kežmarku a neskôr na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

K športu ma priviedol otec, Ivan Gálfy, ktorý je pre mňa stále veľkým vzorom a inšpiráciou. Vlastnosti ako silná vôľa, trpezlivosť, zásadovosť, pracovitosť a odvahu postaviť sa k problémom čelom, som zdedil práve po ňom.

Som ženatý a šťastný otec štyroch detí Alexandry, Nikoly, Alexandra a malej Natálky.

Po nežnej revolúcii som sa stal podnikateľom v obchode a v poskytovaní služieb v cestovnom ruchu. Napriek rôznym možnostiam, ktoré priniesli prevratné zmeny v spoločnosti, som sa rozhodol navždy ostať, žiť a pracovať vo Vysokých Tatrách.

Vzťah k nášmu mestu, k horám a ľuďom v nich žijúcich ma doviedol aj k hlbšiemu záujmu o dianie okolo nás a o veci verejné.

Som poslancom MsZ Vysoké Tatry, pravidelne poukazujem na rôzne pochybenia miestnej samosprávy a zároveň ponúkam možné riešenia.

Tatranci, prírodné bohatstvo, krajina a naše kultúrne dedičstvo spolu s cieľom dosiahnuť spokojný život pre všetkých v prirodzenom horskom prostredí, a zároveň vo fungujúcom meste, sú hlavnými dôvodmi môjho vstupu do komunálnej politiky.

Vysoké Tatry sú neodmysliteľnou súčasťou môjho života a je pre mňa cťou im z neho svojou prácou aspoň časť venovať.

Share