Finančná tma pod verejným osvetlením

Verejné osvetlenie je dnes bežnou a v mnohých prípadoch aj predpísanou súčasťou každého mesta. Už nie tak samozrejmou je jeho inovatívna údržba a prevádzka. Mesto Vysoké Tatry je toho žiaľ ukážkovým príkladom, keďže verejné osvetlenie na jeho území je dnes v žalostnom stave a technologicky ešte v minulom storočí.

Pritom za ostatných 15 rokov odišlo z mestskej kasy na údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia (bez nákladov na elektrickú energiu) minimálne jeden a pol milióna eur!

V roku 2004 totižto primátor Ján Mokoš podpísal so spoločnosťou Elektrovod Osvetlenie, s.r.o. (dnes ELTODO OSVETLENIE) pätnásťročnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta Vysoké Tatry.

V zmluve sa okrem nákupu elektrickej energie táto spoločnosť zaväzuje spravovať a trvalo zhodnocovať majetok mesta, ale hlavne modernizovať a obnovovať verejné osvetlenie, technicky ho rozvíjať v súlade s európskymi trendmi, znižovať jeho energetickú náročnosť a zlepšiť jeho estetický vzhľad v rámci architektúry Vysokých Tatier.

Za túto činnosť sa spoločnosti Elektrovod/ELTODO mesto zaviazalo vyplácať ročne 3 064 705 vtedajších slovenských korún bez DPH. Táto suma bola postupne upravovaná dodatkami a navyšovaná o medziročné nárasty cien za elektrické energie či percentá oficiálne vyhlásenej miery inflácie až na 185 000 eur ročne. Podstatne menšia polovica z tejto sumy išla na úhradu spotrebovanej elektrickej energie, väčšia časť mala byť investovaná do údržby a modernizácie.

Napríklad v roku 2017 išlo z rozpočtu mesta spoločnosti ELTODO 185 tisíc eur. Podľa faktúr táto firma za dodávky elektriny v tomto roku zaplatila 56 497 eur a v odbornom audite sa môžeme dočítať, že na správu a údržbu tatranského verejného osvetlenia vynaložila sumu 34 721,20 eur. Rozdiel medzi výdavkom mesta a nákladmi na verejné osvetlenie v roku 2017 je skoro 94 tisíc eur v prospech spoločnosti ELTODO.

Pre úplný obraz situácie je ešte nutné dodať, že okrem tejto sumy si firma ELTODO za niektoré práce účtovala ďalšie financie (napríklad 96 822,46 eur za vykonanie rekonštrukcie osvetlenia pri Šrobárovom ústave), napriek tomu, že obsahovo spadali do záväzkov obsiahnutých v základnej zmluve.

V podstate by všetko mohlo byť v poriadku, keby to nebolo presne naopak. Po pätnástich rokoch údržby, zveľaďovania a modernizácie verejného osvetlenia Vysokých Tatier, je jeho reálny stav na žalostnej technickej a estetickej úrovni, okrem iného spôsobujúcej neekonomickú prevádzku a zvýšené odbery elektrickej energie.

Podľa odborného posudku mnohé svietidlá prekročili hranicu svojej životnosti limitujúcej plnenie ich funkcie, niektoré nespĺňajú ani minimálne požiadavky na osvetlenie komunikácií a veľká väčšina z nich je vybavená vysokotlakovou sodíkovou výbojkou s vysokou energetickou náročnosťou.

O zlepšovaní estetického vzhľadu verejného osvetlenia v rámci architektúry Vysokých Tatier, uvedeného v zmluve, taktiež nemôže byť ani reči.

Celkovo je na území mesta umiestnených až 17 (!) rôznych typov/modelov svietidiel, z ktorých na dôvažok väčšina ani náhodou nekorešponduje s tatranským prostredím či mestským mobiliárom.

Nemálo týchto svietidiel je zvolených nevhodne k danému verejnému priestranstvu či komunikácii, z rôznych dôvodov nezabezpečujú žiadané svetelné podmienky, sú znečistené, skorodované, poruchové, mechanicky poškodené, či vytvárajúce „svetelný odpad“, teda rušivé svetlo vyžarujúce či dopadajúce mimo určenú plochu.

Množstvo nedostatkov vykazujú aj stĺpy, na ktorých sú svietidlá umiestnené. Mnohé z nich sú taktiež skorodované, nespĺňajúce základné kritéria bezpečnej prevádzky, niektoré sú dokonca vychýlené s rizikom pádu a nedostatočným chránením elektrorozvodnej časti sú hrozbou úrazu elektrickým prúdom.

Dlhodobý nezáujem vedenia o verejné osvetlenie, spojený s nulovou kontrolou napĺňania zmluvy o jeho modernizácii, ktorá vytiahla z mestského rozpočtu stotisíce eur, dospel až do štádia, že vedenie sa rozhodlo zadĺžiť mesto dvojmiliónovým úverom na jeho komplexnú modernizáciu.

To znamená, že po 15 ročnej modernizácii verejného osvetlenia vo Vysokých Tatrách spoločnosťou ELTODO ho mesto musí zásadne a nákladne rekonštruovať samo. Primátor mesta si na tento účel už dokonca dal za 5580 eur vypracovať odborný materiál.

V tomto kontexte je zaujímavé, že mesto prevzalo späť do svojej správy naše verejné osvetlenie od spoločnosti ELTODO ako technicky zhodnotené, čo by podľa zákona malo znamenať rekonštruované a modernizované.

Mesto zároveň rozhodlo, že so spoločnosťou ELTODO po pätnástich rokoch ukončí spoluprácu a o verejné osvetlenie sa bude starať mestská spoločnosť VPS Vysoké Tatry, ktorá aj doteraz pre ELTODO zabezpečovala jeho údržbu.

Zrátané a podčiarknuté, tak ako aj v iných prípadoch, napríklad Kina Tatry v Tatranskej Lomnici, nechalo vedenie mesta majetok vo svojej správe schátrať, aby ho následne nákladne rekonštruovalo či modernizovalo.

Ako, žiaľ, potvrdzujú vyššie uvedené skutočnosti, v prípade verejného osvetlenia vedenie mesta zašlo ešte ďalej, lebo za opotrebovanie a znehodnotenie nášho spoločného majetku dokonca aj platilo!

Alexander Gálfy

Pre Tatry

Share