Tma na radnici

Jednou zo základných funkcií mesta je svojim obyvateľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru kvality ich života. K jej úrovni prispieva, okrem množstva iných faktorov, aj bezpečnosť a pocit spokojnosti s jej zaistením.
Popri funkčnej mestskej polícii, bezpečných komunikáciách či rýchlom zvládnutí krízových situácií, k zvýšeniu bezpečnosti prispieva aj sieť verejného osvetlenia.

Tá je síce vo Vysokých Tatrách na primeranej úrovni, pre vedenie mesta je však dlhodobým problémom nastaviť jej svietenie tak, aby sa naši obyvatelia a návštevníci nemuseli pohybovať po neosvetlených a často až tmavých uliciach a cestách.

Napriek tomu, že na tento problém som upozornil listom pána prednostu MsÚ, spolu so žiadosťou o predĺženie času svietenia verejného osvetlenia, doteraz som neobdržal žiadnu odpoveď. Primátor mesta dokonca na kritické podnety občanov, namiesto pochopenia a zabezpečenia rýchlej nápravy, reaguje pohŕdavo vyjadrením, že on predsa nedrží v ruke žiaden vypínač.

Riešenie je pritom úplne jednoduché, oslovenie spoločnosti Eltodo, ktorá vo Vysokých Tatrách spravuje verejné osvetlenie, s požiadavkou o zabezpečenie jeho skoršieho zapínania, prípadne aj neskoršieho vypínania.

Dĺžku svietenia neupravuje žiadna norma, tou by však malo byť hlavne zabezpečenie dobrej a stabilnej viditeľnosti na verejných priestranstvách pre všetkých obyvateľov, návštevníkov, chodcov aj vodičov.

Naše mesto sa potýka aj so špecifickým problémom nočných medvedích návštev, pričom fungujúce verejné osvetlenie je jedným z faktorov znižovania rizika ich možných stretov s človekom.

Mnoho samospráv tento problém dávno vyriešilo inštalovaním fotobuniek reagujúcich na intenzitu denného svetla, napojením na astrohodiny (mesto Košice napríklad rozsvecuje verejné osvetlenie šesť minút pred západom slnka) či operatívnym kalendárom nastavenia spínacích hodín.

Žiaden vypínač v rukách primátora, len logické prispôsobenie sa ročným obdobiam a načúvanie hlasom nespokojných obyvateľov.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share