Vizuálny smog, vidia ho všetci okrem radnice

Vďaka polohe nášho mesta sa so smogom, hlavne z výfukových plynov, potýkame snáď len cez vianočnú sezónu (kvôli neexistencii záchytných parkovísk) alebo v prípadoch, keď radnica „zaspí“ a včas nezabráni presmerovaniu nákladnej dopravy cez mesto, ako sa to stalo kvôli uzavretiu mostu v Kežmarku začiatkom minulého roka. Pokiaľ však ide o reklamný a vizuálny smog, sme na tom presne opačne!

Vysoké Tatry sú čoraz viac zamorené nesúrodou zmesou vonkajšej reklamy: reklamných stojanov firemnej aj domácej výroby, bannerov všetkých druhov, pútačov, smerovníkov, vlajok, cedúľ či plagátov.

Centrá Starého Smokovca a Tatranskej Lomnice tak postupne menia svoj účel z oddychového a rekreačného zdieľania verejného priestoru na reklamné zóny. Takto degradovaný priestor následne stráca svoju historickú, architektonickú aj obsahovú hodnotu, jednoducho povedané, svoju jedinečnosť!

Radnica sa k tomuto dlhodobému trendu premeny tatranských ulíc na krikľavú výstavnú plochu reklamnej a často ľudovej tvorivosti stavia ako k mnohým iným problémom mesta, ignoruje ho! Naposledy sa tejto téme venovala pred vyše 10 rokmi (nariadením 10/2009), odvtedy túto problematiku reálne vôbec nerieši. Naopak, na sťažnosti či pripomienky reaguje rôznymi výhovorkami, napríklad, že pozemky, na ktorých sú umiestnené reklamy, nie sú vo vlastníctve mesta.

Samozrejme, nejedná sa o to, aby nejaká komisia hodnotila estetickú či obsahovú formu umiestňovanej reklamy. Ide o to, či všetky druhy nosičov outdoorovej reklamy a v takom veľkom množstve vôbec do podhorského mesta patria!

Riešenie vidím v tom, že radnica v dostatočnom predstihu, aby mali živnostníci a podnikatelia dostatok času na uskutočnenie zmien, vypracuje a zverejní odborne spracovaný Manuál kvalitnej a estetickej vonkajšej reklamy v meste Vysoké Tatry.

Jednalo by sa do istej miery o záväzné, ale hlavne o motivačné pravidlá smerujúce ku kultivovaniu verejného priestoru a k ochrane architektonického a prírodného dedičstva nášho mesta. Manuál by zároveň mal myslieť na obe strany problematiky, teda na záujmy mesta, aj na komerčné záujmy obchodníkov a podnikateľov.

Stále by však malo platiť, že pokiaľ niečo zasahuje do využívania verejného priestoru, musí počítať s určitými nárokmi na svoju podobu!

Radnica by sa istou čiastkou určenou pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí budú spĺňať zásady a odporúčania z manuálu, mohla na uskutočňovaných zmenách finančne podieľať. Pochopiteľne, len ak dovtedy neprivedie mesto na mizinu!

Alexander Gálfy

Pre Tatry

Share