14 : 0 pre úvahy

V nedávnom rozhovore pre informačný portál teraz.sk sa primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš vyjadril, že mesto uvažuje o vybudovaní väčšieho množstva cyklotrás. Na samotnom vyhlásení by nebolo nič zvláštne, keby sa o budovaní cyklochodníkov v našom meste neuvažovalo už od nástupu pána primátora do funkcie, teda približne posledných 14 rokov. Za ten dlhý čas sa vo Vysokých Tatrách napriek vypracovávaniu rôznych štúdií a projektových dokumentácií, plánovaniu a uvažovaniu, podarilo vybudovať presne 0 kilometrov cyklochodníkov.

Pritom prinajmenšom od začiatku milénia, kedy sa cyklodoprava dostala aj na Slovensku do popredia záujmu vedenia samospráv a regiónov, bolo možné na budovanie cyklistickej infraštruktúry získať veľké množstvo finančných prostriedkov z programov a štrukturálnych fondov EÚ. Aj tento boom finančnej podpory budovania cyklochodníkov sme prespali a dnes sme v tomto smere jednou z najzaostalejších lokalít.

Dôvodov tohto nepriaznivého stavu je niekoľko, avšak žiaden z nich nepredstavoval a nepredstavuje taký problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. To by však naše mesto muselo prejsť od úvah k činom a hlavne mať jasnú víziu, nielen v oblasti mobility, ale v celkovom smerovaní Vysokých Tatier. Dovolím si tvrdiť, že dnes reálna, zmysluplná, moderná a udržateľná vízia na našej radnici neexistuje. Problémy sa skôr plátajú ako riešia (viď nedávny nákup parkovacích automatov), z územného plánu sa stal trhací kalendár a na otázku, ako bude vyzerať naše mesto, napríklad o desať rokov, nedokáže nikto z kompetentných odpovedať.

Tak, ako každá oblasť života v meste aj mobilita a do nej spadajúca cyklodoprava a tvorba cyklochodníkov potrebuje strategický a akčný plán, vychádzajúci z analýz, z reálnych možností konkrétnych lokalít a z prognóz. Víziou tohto plánu a snahy o vybudovanie mena (brandu) prívetivého podhorského mesta s kvalitnou sieťou cyklistickej infraštruktúry by malo byť, že bicykel bude vo Vysokých Tatrách použiteľný bez obmedzení v maximálnej miere nielen ako voľnočasová aktivita, ale aj ako plnohodnotný dopravný prostriedok pri ceste do zamestnania, školy či za nákupmi. Pre návštevníkov by bicykel taktiež predstavoval možnosť bezpečného spoznávania nášho mesta bez nutnosti použiť individuálnu či hromadnú dopravu, hlavne na kratšie vzdialenosti.

V konečnom dôsledku, vybudovanie cyklochodníkov s potrebnou doplnkovou infraštruktúrou (stojany, prístrešky, odpočívadlá, informačné značenia a tabule, verejné bicykle, požičovne a úschovne bicyklov) prispeje k zlepšeniu mobility návštevníkov aj domácich obyvateľov a bude mať podstatný vplyv na ochranu životného prostredia (hluk, emisie, prachové častice), prenesene aj na kvalitu nášho každodenného života vo Vysokých Tatrách. Najnavštevovanejšie centrá Starého Smokovca a Tatranskej Lomnice by tak mohli byť postupne zásadne odľahčené od hluku, exhalátov a záberov verejného priestranstva množstvom automobilov, čo okrem zvýšenia ich atraktivity určite prispeje aj k rozvoju nášho cestovného ruchu.

Uvedomujem si, že cyklochodníky sú len jeden z mnohých faktorov fungovania mesta, ak však na jeho území chýbajú, životy domácich aj návštevníkov sú znevýhodnené a ochudobnené o možnosť zdravej voľby.

Preto je najvyšší čas prejsť od nedomyslených úvah k premysleným činom.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share