Vodou problémy s medveďmi „neuhasíme“

Koncom minulého týždňa zarezonovala vo Vysokých Tatrách udalosť, pri ktorej sa na strome v centre Starého Smokovca celý deň zdržiavala medvedica s dvoma mláďatami. Média o zvieracej návšteve informovali so zveličujúcimi titulkami ako Šialenstvo v Tatrách (Pluska), Rozruch v Smokovci (Pravda), Dráma v Starom Smokovci (Čas), alebo Strach v Centru města (TV Nova). Napriek tomu, že sa táto medvedia rodinka po dvanásťhodinovom pobyte na strome pobrala do tatranských lesov bez toho, aby bezprostredne ohrozovala obyvateľov či návštevníkov Starého Smokovca, otázky okolo stále častejšieho výskytu medveďov v zastavaných územiach zostali aj po ich odchode.

Názory na riešenie tohto dlhotrvajúceho problému mesta Vysoké Tatry sú v podstate len dva, z môjho pohľadu však oba extrémne a nehľadajúce spoločnú reč riešiacu tento stále narastajúci problém komplexne, účelne a primerane všetkým okolnostiam.

Na jednej strane je názor väčšiny domácich obyvateľov, primátora mesta a poľovníkov, že problém je už nutné riešiť regulovaným odstrelom (v prvej fáze to malo byť 20 medveďov) v kombinácii s budovaním zabezpečených stanovíšť pre kontajnery. Na opačnej strane stoja hlavne ochranárske združenia, ale napríklad aj zástupcovia Tatranského národného parku, s názorom, že riešenie spočíva v ochrane biotopov a zimovísk medveďa (vytváraní chránených zón), v zákaze prikrmovania zvere poľovníkmi, vo vytváraní rôznych zábran a taktiež už v spomínanom zabezpečení kontajnerov, respektíve v dôslednom separovaní zberu komunálneho odpadu. Pokiaľ ide o odstrel medveďov, táto strana je za takzvaný ochranný odstrel, to znamená zameraný len na medveďov spôsobujúcich škody.

Podobný názorový rozkol má pravdepodobne aj väčšina z nás, Tatrancov. Na jednej strane sa obávame stretnutia s medveďom a z možných rizík pre naše životy, na druhej strane si uvedomujeme, že bývame v horách a v tesnej blízkosti Tatranského národného parku, do ktorého táto jeho najväčšia šelma neodmysliteľne patrí. Zvýšený pohyb medveďov v zastavaných zónach Vysokých Tatier by preto mali riešiť naozaj po všetkých stránkach kompetentní odborníci, lebo ani náš strach, ani politicky motivované vyhlásenia a ani často neprimerané ochranárske reakcie, určite nemôžu priniesť žiadaný výsledok.

Pri pohľade na ustráchanú a zároveň stále starostlivú medvedicu dojčiacu svoje mláďatá vysoko v korune stromu nad Starým Smokovcom, som si naozaj nevedel predstaviť, že by jediným riešením malo byť jej zastrelenie. Rovnako si však nedokážem predstaviť, že by sa táto situácia, teda medvede priamo v centre Starého Smokovca, mala opakovať častejšie.

Aj z týchto dôvodov som jedným z iniciátorov otvoreného listu, ktorým chceme vyzvať vedenie mesta Vysoké Tatry aby v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijalo účinné legislatívne opatrenia na riešenie súčasného stavu čoraz častejšieho výskytu medveďov v intravilánoch mesta, spolu so zabezpečením finančného krytia prijatých riešení.

Vedenie mesta Vysoké Tatry by dovtedy mohlo aspoň urýchliť odovzdanie nevzhľadných zabezpečených stanovíšť kontajnerov (takzvaných staničiek) a vytvoriť profesionálny tím operatívne zasahujúci pri problémových situáciách s medveďmi, aby ho nemuseli suplovať hasiči so silným prúdom vody namiereným na medvediu rodinu, čakajúcu na príležitosť zliezť z dvadsaťmetrovej výšky červeného smreku.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share