Chronológia rozsievania zlej nálady

Začiatkom tohto roku na istý (našťastie krátky) čas ochromil dopravu v meste Vysoké Tatry enormný nárast nákladnej dopravy, spôsobený obchádzkou kvôli uzavretiu „tranzitného“ mostu v Kežmarku.

Situácia pochopiteľne zdvihla vlnu odporu obyvateľstva a následne aj vedenia mesta, vrátane poslancov mestského zastupiteľstva. Narýchlo sa zorganizovala petícia, ktorú som, samozrejme, podpísal, pokojný protest v Tatranskej Lomnici a k téme sa začali vyjadrovať niektorí poslanci, aj primátor Ján Mokoš.

Ich reakcie sa odvíjali v postupnosti: prekvapenie („sme šokovaní“), verejné pohoršenie („je to nezodpovedné“) a pripísanie si zásluh na zrušení tejto obchádzkovej trasy cez naše mesto. Na prvý pohľad to vyzerá ako príbeh ideálneho vedenia samosprávy, ktoré vie v pravej chvíli zasiahnuť.

Skutočnosť je však tradične úplne iná. Mesto absolútne podcenilo vlastnú účasť na koncoročných rokovaniach o tejto obchádzke, nereagovalo na správy o jej trasovaní a namiesto toho, aby situáciu operatívne riešilo koncom roka, kompetentní si užívali vianočné sviatky.

Ich novoročné protesty boli už len kamuflážou vlastného zlyhania, kvôli ktorému by slušní politici rozmýšľali o demisii. Napriek tomu, že vedenie s dlhým nosom proklamuje, že o ničom nevedelo a na žiadne rokovania nebolo pozvané, pravda je podstatne iná.

O plánovaní opráv problematického mostu v Kežmarku už 20. decembra minulého roku informovala Tlačová agentúra SR a aj denník Korzár. V ich správach sa už konkrétne uvádzalo, že obchádzková trasa povedie aj cez Vysoké Tatry!

O hrozbe trasovania obchádzky cez naše mesto som v danom období osobne informoval aj jedného z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý však proti tejto, v tej dobe stále len plánovanej obchádzke, nepodnikol žiadne kroky.

Proti vyhláseniam primátora, že o ničom nevedel, sa ohradila aj Slovenská správa ciest, ktorá na spravodajských stránkach Dnes 24 Poprad dňa 22. januára 2020 potvrdila, že pozvanie na koncoročné zasadnutie krízového štábu bolo vedeniu mesta zaslané, ale nikto sa ho nezúčastnil!

To, že vedenie mesta o naplánovaní tejto obchádzky a aj zasadnutí krízového štábu v Kežmarku vedelo už 19. alebo 20. decembra 2019 priznal na sociálnej sieti aj hlavný kontrolór mesta Michal Hanč. Ako dôvod, prečo okamžite nezareagovali uvádza, že sa jednalo o neoficiálne informácie!?

Pokiaľ teda aspoň trochu pozorne sledujeme časovú chronológiu vývoja týchto udalostí, musíme konštatovať, že kompetentní buď absolútne podcenili situáciu, alebo ešte pravdepodobnejšie, uprednostnili osobné voľno pred prácou vo verejnom záujme.

V každom prípade o plánovanej obchádzke vedeli už koncom minulého roku a „precitli“ až po prejazdoch prvých nákladniakov mestom! Následne svoje osobné zlyhanie začali maskovať burcovaním verejnosti. Zároveň tak, ako to už v našom meste býva zvykom, som bol po upozornení na vyššie uvedené fakty niektorými poslancami označený za konšpirátora, či hlavným kontrolórom ironicky za „dobrodinca“ šíriaceho falošné správy a „rozsievača zlej nálady“!

Z podobných invektív ma naozaj, ako pamätníka časov spred novembra 89 mrazí a myslím si, že obzvlášť verejní činitelia by sa k nim vôbec nemali uchyľovať. Zároveň sú aj jediným dôvodom, prečo som sa k tejto kauze vrátil aj na týchto stránkach.

Je naozaj minimálne trápne, nechať si tlieskať za zrušenie obchádzky, na ktorej trasovaní mali kompetentní sami veľký podiel, či namiesto prijatia zodpovednosti a vyvodenia osobných dôsledkov, zavádzať verejnosť a útočiť na svojich občanov.

Alexander Gálfy

Pre Tatry

Share