Cyklotrasa na tatranský spôsob

Mesto Vysoké Tatry začalo s výstavbou prvej cyklotrasy na svojom území. Po rokoch čakania sa tak dočkáme necelých 9 kilometrov dlhého úseku, spájajúceho Tatranskú Lomnicu s Tatranskou Kotlinou. Projekt výstavby by mal byť v prevažnej miere financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo štátneho rozpočtu. Nasledujúci text je zameraný práve na nejasnosti okolo financovania tejto cyklotrasy. 

Prvé informácie o cyklotrase medzi Tatranskou Lomnicou a Tatranskou Kotlinou priniesla radnica už v prvej polovici roku 2012. Mesto vtedy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 19 tisíc eur na prípravu štúdie. 

Ďalšia správa o pokračujúcich prípravách na realizáciu sa objavuje až v marci 2017! Vtedy sa primátor mesta pre Tlačovú agentúru SR vyjadril, že „V súčasnosti sa pracuje na prvej etape cyklotrasy v smere od Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny.“ 

V skutočnosti sa však reálne stále „nepracovalo“ a mesto v danom čase na výstavbu tohto cyklochodníka ani nemalo zabezpečené potrebné financie. 

Tá istá tlačová agentúra vo februári tohto roku, teda 4 roky po proklamovaných „prácach na prvej etape cyklotrasy“ a 9 rokov po „príprave podkladov pre podklady na žiadosť o nevratný finančný príspevok“ opäť cituje primátora, že vo Vysokých Tatrách pribudne cyklochodník, s ktorého výstavbou sa začne pravdepodobne v apríli 2021“.

Nakoniec sa začalo stavať už vo februári 2021, hoc aj súčasná prezentácia financovania tohto projektu je stále nedostatočná a prináša niekoľko otázok. Radnica totižto predložila mestskému zastupiteľstvu v septembri 2018 uznesenie na schválenie spolufinancovania projektu „Zakopane – Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy“ vo výške 5% z celkovej hodnoty projektu 1 618 550,28 eur. 

Táto suma je schválená EFRR a pre mesto Vysoké Tatry z nej bolo/je určených vyše 1 milióna 336 tisíc eur. Zároveň sa v tom istom uznesení uvádza, že realizácia projektu so „štrkovým povrchom medzi betónovými obrubníkmi“ je naplánovaná do januára 2020. Zmluva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EFRR však poslancom nebola predložená, ani nebola zverejnená na stránkach mesta

V decembri 2020 sa suma finančnej dotácie na výstavbu cyklochodníka, tentokrát vo výške skoro 1 a pol milióna eur objavuje prvýkrát aj v návrhu kapitálových príjmov rozpočtu mesta na rok 2021. Následne mesto dňa 4. februára 2021 podpísalo zmluvu s dodávateľom na vybudovanie predmetného cyklochodníka za 1 339 505 eur. 

O niekoľko mesiacov neskôr (9. septembra 2021) však vedenie mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu, konkrétne na „zmenu financovania projektu Cyklistickchodník T. Lomnica – T. Kotlina z úveru“, v celkovej výške 1 150 000 eur. Táto suma má byť následne v roku 2022 refundovaná z dotácie EÚ. Návrh bol odobrený kontrolórom mesta a schválený poslancami. 

Vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú, že mesto pravdepodobne začalo realizovať stavbu cyklochodníka za 1 339 505 eur bez reálneho finančného krytia v rozpočte mesta! 

Po 10 rokoch plánovania sa teda budeme môcť tešiť z prvého cyklochodníka v našom meste. Radosť nám však trochu môže pokaziť samotná podoba cyklotrasy, ktorá bude vybudovaná z makadamu a súčasný stav (foto 1, 2, 3 a 4) nasvedčuje tomu, že ani nebude lemovaná betónovými obrubníkmi. 

Okrem toho, že takýto povrch nie je vhodný pre korčule a ani pre kočíky, v danom prevedení a bez obrubníkov má nižšiu životnosť aj stabilitu. Hrozí jeho rozpínanie sa do okolia a strata kvality spôsobená podmáčaním, prerastaním nedostatočne odstránených koreňových systémov vyrúbaných drevín a zanášaním zeminou či zbytkami lesnej vegetácie. 

Zároveň v takejto podobe a v našich klimatických podmienkach môže byť jeho využiteľnosť a údržba v zimnom období pomerne komplikovaná. 

Aj keď by som osobne preferoval realizáciu cyklochodníka s asfaltovým povrchom v obrubníkoch (ilustračné foto 5), jeho vybudovanie aj v takejto forme do určitej miery vítam.

Alexander Gálfy

Pre Tatry

Share