Kde odborník urobil chybu?

Medveďom jednoducho chutia naše odpadky. Odpadkové koše, kontajnery a najnovšie aj chránene staničky komunálneho odpadu, im poskytujú koncentrované zdroje kalorickej potravy.

Je to dlhodobo známa skutočnosť, ku ktorej zároveň dlhodobo nedokážeme vo Vysokých Tatrách nájsť ten správny prístup. Akoby sme čakali, že medvede budú rozumnejšie ako my a nejakým spôsobom vyriešia tento problém za nás. Zatiaľ sa však zdá, že nás svojim intelektom naozaj predbiehajú, keďže naše nové chránené stanovištia kontajnerov v teste s ich šikovnosťou neobstáli veľmi dobre.

Jedno také stanovište umiestnené v blízkosti Denného centra pre seniorov a Materskej školy v Novom Smokovci navštívili a jeho odolnosť voči chuti medveďov na zamrežované dobroty si vyslúžila nedostatočnú. Podobných stanovíšť by malo byť v meste Vysoké Tatry rozmiestnených 59 v celkovej hodnote 1 milión 269 tisíc Eur, ktoré na tento projekt z Enviromentálneho fondu rezortu životného prostredia odklepol jeho minister László Sólymos.

Je to naozaj obrovská suma na to, aby ich prekabátil prvý medvedí labužník. Okrem toho, že staničky, ako tieto stanovištia kontajnerov komunálneho odpadu v Tatrách voláme, zatiaľ neplnia svoj účel (a je otázkou, či v tejto podobe niekedy splnia), pochybovať by sme mohli aj o ich vizuálnej podobe, o lokalizácii v meste a krajine, o ich životnosti a aj o celkovej koncepcii riešenia tohto problému. Komunálny odpad lákajúci medveďov sa totižto nenachádza len v kontajneroch určených pre obytné zóny či ubytovacie zariadenia, ale aj v bežných odpadkových košoch a na každom mieste, kde nezodpovedný návštevník zanechá svoj odpad z prinesenej potravy na posilnenie. Na všeobecnú osvetu, letáky, plagáty, informačno-vzdelávacie tabule a ekologicko-metodické aktivity sa zabudlo už úplne.

Takže kde pripravovatelia kritérií a projektu urobili chybu? Ako to je možné, že ani za tak veľkú sumu, ktorou jeden a štvrť milióna Eur nepochybne je, nebolo možné získať funkčné a voči medveďom rezistentné stanovištia kontajnerov komunálneho odpadu, ktoré by zároveň korešpondovali s krajinou a nenarúšali by pohľad z každého okna, pod ktorým boli vybudované?

Dokonca sa natíska otázka, či staničky v dnešnej podobe len nemajú potvrdiť názor primátora a poľovníkov, že medvede je nutné regulovať odstrelom.

Isté je, že problém prerástol do rozmerov, v ktorých veľmi pravdepodobne naozaj dôjde aj k streľbe. Stále však ešte môže ísť len o nenapraviteľných a problémových medvedích jedincov.

Medvede sa za zbytkami ľudskej potravy nevyberajú len vo Vysokých Tatrách a mestá, ktoré sa s podobnými problémami tiež potýkajú, ich majú dávno vyriešené. Na 100% to asi nebude možné nikdy, to by musel byť zastrelený aj posledný medveď, ktorý by pri svojej prirodzenej migrácii náhodou narazil na niečo „voňavé“ v blízkosti ľudských obydlí. Avšak eliminovať ich záujem o návštevy kontajnerov sa naozaj dá!

Jedným z najúčinnejších spôsobov je skladovanie kontajnerov komunálneho odpadu v odolných „krytoch“, stavbách nedostupných medveďom, ale aj ostatným voľne žijúcim zvieratám. Tieto stavby môžu byť murované, alebo kombinované s železnou a drevenou konštrukciou (pre lepšiu predstavu pod textom pripájam ilustračné video podobného stanovišťa). Okrem samotnej nedostupnosti, takéto riešenie aj výrazne obmedzuje vábenie medveďov zápachom a taktiež vizuálna podoba týchto stavieb môže byť do veľkej miery prispôsobovaná lokalite umiestnenia.

Súčasťou komplexného riešenia obmedzenia vplyvu komunálneho odpadu na správanie medveďov by mala byť aj výmena pouličných malých smetných košov za medveďom nedostupné odpadové nádoby (napríklad podobné, ako ponúka Bearsaver alebo desiatky ďalších certifikovaných firiem), dôsledná separácia odpadu a nevyhnutne, aj už spomínaná osveta, spojená s kontrolou dodržiavania pravidiel narábania s odpadmi.

Komunálny odpad, je len jedným z dôsledkov častých medvedích návštev v obývaných zónach. Ako jediný však spadá do našich priamych kompetencií, na rozdiel od ochrany biotopov, či dokonca určovania počtu medveďov určených na odstrel bohatými záujemcami.

Preto som presvedčený, že so získanou dotáciou 1 milión 269 tisíc Eur sa mohlo a malo naložiť podstatne lepšie. Podľa posledných informácií však mesto hodlá v stavbe podobných staničiek pokračovať aj naďalej a žiada o ďalší obrovský príspevok.

To už naozaj aj my, ktorí medvede považujeme za neoddeliteľnú súčasť našej tatranskej prírody, začneme mať strach.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share