Lanovky, guľáš a my

Môj odmietavý názor na zámer spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) vystavať na území Vysokých Tatier niekoľko lanoviek som v minulosti vyjadril neraz, napríklad aj v Tatranskom dvojtýždenníku či na týchto stránkach.

V kontexte realizovaného prieskumu Môj názor na moje mesto, v ktorom som sa ako prvý otvorene spýtal Tatrancov na ich názor ohľadom výstavby lanovky spájajúcej Hrebienok so Skalnatým plesom, si dovolím krátky návrat k tejto téme a uvedenie niekoľkých nových súvislostí.

Výsledok uskutočneného prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 477 Tatrancov, dal jasne najavo, že miestni obyvatelia sú vo veľkej väčšine proti tejto výstavbe.

Zo zúčastnených svoje NIE, na mnohých dotazníkoch doslova vryté, niekoľkokrát podčiarknuté či opatrené výkričníkmi, povedalo 369 obyvateľov mesta (77,4%), na otázku ich neodpovedalo 33 (6,9%) a za tento projekt spoločnosti TMR sa vyjadrilo len 75 hlasov (15,7%).

Aj keď sa spoločnosť TMR stavia k názorom domácich obyvateľov viacmenej pohŕdavo a oháňa sa štátnym záujmom rozvoja cestovného ruchu, som presvedčený, že transparentná celoslovenská anketa by pre ich „lanovkový priemysel“ dopadla ešte horšie.

Kým slogany spoločnosti o tom, že jedine lanovky oživia Hrebienok či zachránia v sezónach kolabujúcu dopravu, môžeme jasne definovať ako premyslenú podnikateľskú stratégiu, mlčanie vedenia mesta či len dávanie jalových vyhlásení, zasa ako tichú podporu týmto zámerom.

Podobne sa vedenie mesta správalo a správa aj v iných prípadoch a o názor Tatrancov sa nikdy veľmi nezaujímalo. Preto neprekvapuje ani do predvolebného obdobia načasované podujatie Deň otvorených lanoviek, počas ktorého sa vďaka veľkorysosti TMR budú môcť Tatranci zadarmo previezť niektorou z lanoviek a za účasť dostanú aj guľáš.

Aby nedošlo k nedorozumeniu! Spoločnosť TMR urobila pre rozvoj turistického ruchu vo Vysokých Tatrách veľmi veľa, avšak je najvyšší čas, aby sa ochrana prírody a krajiny obklopujúcej naše mesto, konečne stala prvým, hlavným a „neohýbateľným“ kritériom každého ďalšieho investičného zámeru na jeho území.

To nie sú slová proti ďalšiemu rozvoju, naopak, je to jediná možnosť jeho udržania!

Najväčším lákadlom Vysokých Tatier sa musí opäť stať naša príroda a nie predimenzovaná ponuka rôznych atrakcií! Uvedomujem si, že pre každého môže byť atraktívnym niečo iné, avšak žiadna jazda lanovkou nemôže prekonať silu zážitku a pocitov z pohľadu na ničím nezatienenú panorámu Tatier.

Pokiaľ ide o plánovanú akciu Deň otvorených lanoviek s guľášom, na ktorú odporúča ísť aj kolega poslanec Michal Hanč, v istom zmysle ju považujem za urážku Tatrancov, ktorí si naozaj zaslúžia viac, ako jednu jazdu lanovkou za život zadarmo.

Uvedomujem si, že podujatia sa zúčastní nemálo obyvateľov mesta, trend rozdávania igelitiek, nalievania alkoholu či podávania guľáša „zadarmo“, má v našom meste dlhú tradíciu, hlavne v predvolebných obdobiach.

Každému, kto sa z akýchkoľvek dôvodov rozhodne lanovkou „zadarmo“ previezť s pochopením a bez akéhokoľvek odsudzovania len poradím, aby sa pokochal pohľadmi na panorámy našich hôr, ktoré o niekoľko rokov kvôli lanám, stožiarom či výrubom v koridoroch plánovaných lanoviek v dnešnej podobe už nemusia existovať.

Doprava vo Vysokých Tatrách, ktorej by údajne mali pomôcť aj lanovky je určite veľkým a dlhodobým problémom. Možné riešenia naznačujem v mojom staršom príspevku Tatry nie sú lunapark, avšak komplexné a systémové riešenie je zadaním hlavne pre odborníkov z množstva oblastí a nie pre súkromné spoločnosti či laikov, plánujúcich napríklad lanovku aj ponad Cestou slobody zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice.

A taktiež, samozrejme, každá takáto vážna diskusia o meste Vysoké Tatry musí začínať aj končiť dialógom s občanmi na našej radnici!

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share