Paradoxy pod röntgenom

Po postupnom oklieštení zdravotníckych a lekárskych služieb, zatváraní jednotlivých ambulancií, zrušení Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) aj štatútu Polikliniky pre zariadenie v Novom Smokovci, sa vedenie mesta rozhodlo aj pre zrušenie „licencie“ prevádzkovania oddelenia rádiológie, teda röntgenového pracoviska.

Za posledné roky sa tak namiesto vytvorenia malého, avšak špičkového verejného zdravotného zariadenia pre svojich obyvateľov, ale aj obrovské množstvo návštevníkov Vysokých Tatier, vedeniu mesta podarilo skoro úplne zdecimovať relatívne funkčný lokálny systém zdravotnej pomoci.

Zbytok obetavých lekárov je roztrúsený po meste, gynekológia sídli dokonca v materskej škole, na odborné vyšetrenia sa musí cestovať do iných miest a na urgentné zásahy zbytočne dlho čakať, až kým dorazí „záchranka“ z Popradu. Dostupnosť a kvalita zdravotníckych služieb pritom patrí medzi základné kritériá určujúce kvalitu života a úroveň starostlivosti o občanov.

Mesto Vysoké Tatry z vlastnej a nepochopiteľnej iniciatívy zásadne obmedzilo dosažiteľnosť zdravotníckych služieb na svojom území a radikálne oslabilo svoju zdravotnú, a teda aj bezpečnostnú akcieschopnosť v prípadoch náhlych udalostí, prírodných katastrof s dopadom na ľudské zdravie či pri šírení pandemických ochorení.

Kým pri rušení LSPP bola podľa vedenia mesta údajne hlavným dôvodom finančná strata pri jej prevádzkovaní, pri zrušení „licencie“ röntgenovému pracovisku zasa jeho nevyhovujúci technický stav.

Pravda je však taká, že na lekársku službu prvej pomoci sme „doplácali“ ročne len vo výške 37 tisíc eur, čo pri nadštandardných príjmoch nášho mesta naozaj nie je veľa za ľudské zdravie a dôležitý pocit bezpečia obyvateľov aj návštevníkov.

Pokiaľ ide o röntgenové pracovisko, situácia je ešte paradoxnejšia. Technický stav nášho röntgenu je naozaj nevyhovujúci, avšak mesto na kúpu nového moderného RTG zariadenia dostalo financie vo výške 80 tisíc eur od Ministerstva zdravotníctva SR, resp. od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR!

Tie sú obsiahnuté v balíku vyše 1 milióna eur, ktoré uvedené ministerstvá vyčlenili pre podporu projektu vybudovania a zriadenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v našom meste. Budovanie takýchto centier bolo jednou z priorít minulej vlády, ktorej cieľom je sprístupnenie centrálnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste aj vo vzdialenejších regiónoch.

Posledné kroky vedenia mesta však ukazujú, že aj takto dobre myslený projekt je možné znehodnotiť, respektíve minimalizovať jeho dosah pre určené cieľové skupiny, teda obyvateľov a pacientov. Podobne, ako mestskou kasou „pretiekli“ milióny eur na údajnú revitalizáciu nášho životného prostredia po veternej kalamite (téme som sa venoval v predchádzajúcom čísle Pre Tatry) bez toho, aby sme akékoľvek dopady tejto revitalizácie pocítili, sa aj zhodnotenie milióna eur určených pre záchranu zdravotníckych služieb v našom meste, môže prejaviť viac v podnikateľských zámeroch ich súkromných poskytovateľov, ako v žiadanom verejnom záujme.

Celý dlhodobý proces postupnej likvidácie tatranských ambulancií, LSPP, polikliniky a najnovšie aj vlastného prevádzkovania RTG pracoviska, totižto učebnicovo pripomína postupnú prípravu „pôdy“ pre odovzdanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v našom meste súkromnému subjektu.

Zároveň, sa pre tento subjekt pripravujú ideálne podmienky, na ktorých nedostatok sa pri vlastnom zabezpečovaní a rušení zdravotníckych služieb vedenie mesta odvolávalo! Samozrejme, nemám nič proti súkromnému (neštátnemu) zdravotníctvu, ako kvalitnému doplnku toho verejného.

Skutočnosťou v našich podmienkach však je, že privatizované súkromné zdravotníctvo nikdy nemôže nahradiť štátne a ani nikdy nebude garanciou zabezpečenia rovnakej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov!

Iste, bez ambulantných poskytovateľov špecializovaných služieb zdravotnej starostlivosti sa nezaobídeme a pre ich pôsobenie v meste je žiadúce vytvoriť motivačné podmienky. Možné odovzdanie celého pripravovaného Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti do súkromných rúk, alebo dokonca len jednému podnikateľskému subjektu, však určite nepovažujem zo strany mesta za krok smerujúci k naplneniu potrieb všetkých obyvateľov.

K údajným finančným dôvodom zrušenia prevádzkovania röntgenového pracoviska mestom a ponúknutia ho inému subjektu je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ bude jeho prevádzkovanie lukratívne pre súkromníka, prečo by nemalo byť aj pre mesto.

Avšak, aj keby nebolo, mesto nesmie pripustiť aby sa z poskytovania základnej zdravotnej starostlivosti stal „obchod“, ktorý keď nevynáša tak ho zrušíme rovnako, ako sme kvôli pár tisícom finančnej straty zrušili Lekársku službu prvej pomoci.

Nahrádzanie základného poslania zdravotníctva, teda starostlivosť o pacienta a ochrana jeho zdravia či života, jeho finančnou efektivitou je nezodpovedným hazardovaním so zdravím nás všetkých. Otázky v akom rozsahu, za akých podmienok, a hlavne kto bude prevádzkovať budúce Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, preto považujem za zásadné.

My všetci máme právo od vedenia mesta poznať jasné odpovede ešte pred tým, ako ochorieme!

Alexander Gálfy

Pre Tatry

Share