Namiesto predzáhradky, parkovací dom!

Bývalému Domu služieb v Starom Smokovci a vyše desaťročnému príbehu jeho rekonštrukcie, pri ktorej v tejto budove mesto prišlo o množstvo priestorov, som sa venoval už niekoľkokrát. Okrem iného som tiež upozorňoval na to, že projekt rekonštrukcie sa vôbec nezaoberá dopravnou ani parkovacou situáciou v jeho okolí.

Tento problém postupne narástol aj porušením platného územného plánu, v ktorom je zastavanosť tohto územia limitovaná 55 %. Keďže však pre vedenie mesta územný plán dlhodobo nič neznamená, zastavanosť tohto územia sa môže „vyšplhať“ až k 80 %, čo sa v konečnom dôsledku opäť negatívne prejaví aj v oblasti statickej dopravy v danej lokalite.

Je mi úprimne ľúto, ale žiaľ opäť nemôžem konštatovať nič iné, len že vedenie mesta pre riešenie parkovania pri bývalom Dome služieb zvolilo tú najhoršiu z možných alternatív.

Až v neuveriteľne tesnej blízkosti obytnej časti tohto objektu povolilo výstavbu nevzhľadného nadzemného parkovacieho domu, ktorý absolútne nezapadá do urbanistického a architektonického konceptu priľahlej stavby, ani celej mestskej lokality.

Ako je vidieť na fotografiách, parkovací dom a objekt autovýťahu sú situované v tesnej blízkosti okien obytného objektu, čím bude znížená svetelnosť v dotknutých bytoch, ich majitelia budú vystavení hluku a pôsobeniu výfukových plynov, nehovoriac o vizuálnej devastácii výhľadov z okien. Okrem znehodnotenia mestského priestoru a kvality života obyvateľov dotknutých bytov je tiež dôležité, že toto riešenie, nadbiehajúce väčšinovému vlastníkovi bývalého Domu služieb, z dôvodov malej kapacity a dostupnosti len pre majiteľov bytov, v žiadnom prípade nezlepší dopravu v meste.

Naopak, po dokončení tejto stavby dôjde v danej lokalite k zhoršeniu dopravnej situácie a k ešte väčšiemu skomplikovaniu dopravy v úseku cesty, ktorý je už dnes pomerne preťaženým.

Mohlo by sa zdať, že sa nejedná o nič podstatné, že na život v Tatrách táto stavba nebude mať žiaden vplyv. Som presvedčený, že opak je pravdou a v jednom odstavci Vám zdôvodním prečo.

Stavbu realizuje súkromný investor na mestských pozemkoch v rozpore s existujúcou zmluvou a platným územným plánom mesta!

Parkovací dom nepredstavuje cestu k udržateľnému rozvoju ani k ochrane životného prostredia. Naopak, zahusťuje existujúcu výstavbu, znehodnocuje verejné priestranstvo a ešte viac skomplikuje dopravnú situáciu v meste.

Keďže sa jedná o mestský pozemok, jeho správca by sa mal správať vzorovo a byť príkladom aj pre ostatných. Pokiaľ však vedenie mesta a súčasné mestské zastupiteľstvo akceptuje takéto otrasné riešenia problémov s parkovaním (stavebné povolenie bolo vydané dňa 21. 06. 2019), bez ohľadu na kvalitne vyriešený verejný priestor a dopravnú logiku, potom sa takýto postup stane precedentným aj pre ostatné mestské či súkromné subjekty a pozemky!

Následné budovanie ďalších podobných parkovacích monštier určite na seba nenechá dlho čakať!

Alexander Gálfy

Pre Tatry

Share