Šetrenie alebo hazard?

Na návrh vedenia mesta Vysoké Tatry odsúhlasilo jeho zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2015 zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v Novom Smokovci ku dňu 31. augusta 2015. Ako hlavný dôvod tohto nekoncepčného a pre mňa len ťažko pochopiteľného rozhodnutia je uvádzaná finančná strata LSPP vo výške necelých 37 tisíc Eur. Keďže som ako jediný z prítomných poslancov hlasoval proti zrušeniu LSPP v Novom Smokovci, dovoľujem si Vás oboznámiť s mojimi dôvodmi.

Snáď každé mesto na Slovensku sa snaží, aby služba prvej pomoci bola práve na jeho území. Napriek náročnosti jej financovania, či problémom s lekárskym personálom, všetci hľadajú cesty, ako tieto otázky vyriešiť v prospech svojich obyvateľov. Naše mesto sa, bohužiaľ, rozhodlo presne naopak, LSPP ruší bez širšej diskusie a hľadania možných riešení, ktoré by umožňovali túto potrebnú službu vo Vysokých Tatrách zachovať. A riešenia určite existujú!

Vedenie mesta má vo svojich rukách množstvo nástrojov, ktorých použitím je možné dosiahnuť optimalizáciu prevádzky LSPP a taktiež existuje niekoľko modelov ekonomickejšieho fungovania tejto služby, ktoré by spolu umožnili jej ďalšiu existenciu v Novom Smokovci. Môžeme uvažovať o rôznych formách šetrenia, o dôslednejšom využívaní finančných prostriedkov, o znižovaní nákladov tejto služby, o jej viaczdrojovom financovaní, či v krajnom prípade o úprave jej ordinačných hodín na dvanásť hodinovú službu (od 18.00 do 06.00) v pracovných dňoch. Rozmýšľať o jej zrušení, sme však vôbec nemali! Obzvlášť, keď Vysoké Tatry patria medzi mestá s nadštandardnými príjmami a financie z mestskej kasy častokrát putujú na podstatne menej dôležité projekty.

Neviem, kde vznikla myšlienka, že služba prvej pomoci má byť zisková, respektíve nesmie byť stratová, keď jej hlavným výnosom predsa nemajú byť peniaze, ale zdravie ľudí, ktorí sú na jej služby a pomoc častokrát odkázaní. Približne 20 km do Popradu alebo Kežmarku, kam po zrušení LSPP budú musieť chorí alebo zranení za ošetrením cestovať, sa na prvý pohľad nemusí zdať veľa, avšak keď ide o silné bolesti, náhle zhoršenia zdravia, akútne stavy či dokonca o život, je to veľká vzdialenosť. Vysoké Tatry sú mestom s dosť značným rozptylom obyvateľstva, v turistických sezónach s množstvom návštevníkov a vo večerných a nočných hodinách či cez víkendy so slabším dopravným prepojením s podtatranskými mestami. V zimných a kalamitných obdobiach môže odvoz do nemocnice alebo príjazd záchrannej služby z Popradu trvať neúmerne dlho aj v prípadoch, keď o záchrane života či pomoci môžu rozhodovať minúty.

Nezanedbateľné nie sú ani náklady, ktoré budú musieť všetci cestujúci za zdravotnou pomocou vynaložiť, imobilita niektorých občanov, možné problémy riešenia naliehavých stavov počas rôznych sviatkov a dní pracovného pokoja, či otázka starostlivosti o návštevníkov mesta, ktorí v prípade potreby túto službu od nás právom očakávajú.

Všetky tieto skutočnosti ma viedli k hlasovaniu proti zrušeniu LSPP v Novom Smokovci, na činnosť ktorého, mimochodom, poslanci minulého volebného obdobia schválili financie len do konca júna 2015. Som presvedčený, že toto rozhodnutie znižuje kvalitu života v našom meste a úroveň uspokojovania základných ľudských potrieb. Považujem ho za neférové voči všetkým obyvateľom aj návštevníkom Vysokých Tatier a v istom zmysle za rozhodnutie ohýbajúce ústavné právo na zdravotnú starostlivosť a jej dosažiteľnosť.
Verejne preto vyzývam k dodatočnej diskusii a k prehodnoteniu rozhodnutia o zrušení LSPP, ktorá je nenahraditeľnou zložkou poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v meste Vysoké Tatry.
Šetrenie na úkor zdravia ľudí nie je šetrením, ale hazardom.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share