Futbal s prioritami

V letných mesiacoch bola v Tatranskej Lomnici zahájená prvá etapa výstavby tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom. Spolu s vybudovaním nového multifunkčného ihriska ide o projekt financovaný formou združených investícií.

Na projekte a jeho financovaní sa podieľajú mesto Vysoké Tatry, Prešovský samosprávny kraj, Slovenský futbalový zväz a prostredníctvom programu na podporu športu Úrad vlády.

Priblíženie množstva finančných, majetkových a prevádzkových zmlúv, rovnako ako vykreslenie spletitých vzťahov medzi mestom, Futbalovým klubom Vysoké Tatry a ďalšími aktérmi tohto projektu, by bolo síce zaujímavé a potrebné, zároveň však obsahovo veľmi náročné.

Venovať sa tomuto projektu a vrátiť sa k schvaľovaniu zmien v mestskom rozpočte smerujúcim k jeho financovaniu však stojí za to aj z iných dôvodov. Jedná sa totiž o ukážkový prípad rozhodovania bez vyváženej diskusie o prioritách a potrebách mesta a jeho obyvateľov, bez analýz prevádzkovania či využitia realizovaných ihrísk a bez celkovej dlhodobej koncepcie rozvoja športu vo Vysokých Tatrách.

Rozširovanie športovej infraštruktúry, spolu so zväčšovaním príležitostí pre aktívne využívanie voľného času, jednoznačne prispievajú k zlepšovaniu úrovne Vysokých Tatier a k zvyšovaniu nášho turistického kreditu, ktorý je spolurozhodujúcim faktorom pri výbere určitej destinácie potenciálnymi návštevníkmi. O tom nie je nutné viesť veľké polemiky a sám, napriek tomu, že som bol v tomto prípade označený za nepriateľa futbalu, budem aj naďalej vždy stáť na strane rozvoja športu a projektov na jeho podporu.

Šport je však len jednou z množstva oblastí, ktorým sa správa mesta musí venovať a či si to priznáme alebo nie, Vysoké Tatry trápia v súčasnosti v istom zmysle omnoho dôležitejšie problémy, ktorým je nutné venovať pozornosť. Či už ide o opravy množstva chodníkov a komunikácií, o doplnenie chýbajúceho verejného osvetlenia a lavičiek, o realizáciu parkovacieho a informačného systému, o starostlivosť o seniorov, o revitalizácie detských ihrísk a modernizácie predškolských a školských zariadení, o protipovodňové opatrenia, o oživenie amfiteátra, o rekonštrukcie kanalizácií v problémových mestských častiach, o nové priechody pre chodcov, alebo o obnovu prístrojového vybavenia rehabilitačného oddelenia polikliniky v Novom Smokovci.

Napríklad, kým na výstavbu tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom a vybudovanie multifunkčného ihriska sú naplánované združené prostriedky v celkovej výške vyše 284 tisíc Eur (táto suma ešte nemusí byť konečná), na modernizáciu rehabilitačného oddelenia (vrátane rentgenového zariadenia), ktoré využíva množstvo pacientov, vrátane našich seniorov, navrhlo mesto zo svojho rozpočtu iba 8 800,- Eur.

Samozrejme, každý máme iné priority, ale ako volený zástupca mesta cítim zodpovednosť vždy ako prvé riešiť základné problémy obyvateľov mesta, negatívne ovplyvňujúce kvalitu ich života. Pri všetkej úcte k futbalu a jeho priaznivcom, hráčom či funkcionárom, som presvedčený, že tie podstatné a dôležité veci, ktorým sa musíme prednostne venovať, sú momentálne niekde úplne inde.

Na dôvažok, podpora športu by mala byť riešená komplexne a koncepčne, nie podľa potrieb vlastníkov či správcov existujúcich športovísk. Aj z toho dôvodu by bolo účelné vyvolať diskusiu o založení jedného silného Mestského Športového klubu Vysokých Tatier, združujúceho všetky športy v rôznych vekových kategóriách a v oddieloch podľa jednotlivých športov. Zároveň tiež podporovať vznik športových tried rôzneho zamerania a po podrobných analýzach a štúdiách vytvoriť dlhodobú koncepciu a stratégiu rozvoja športu a športovej infraštruktúry vo Vysokých Tatrách.

Myslím, že budúcoročné 90. výročie založenia prvého Športového klubu Vysoké Tatry (1926) je k týmto krokom výbornou príležitosťou.

Alexander Gálfy
poslanec mesta Vysoké Tatry

Share