Tatry kontra zábavná pyrotechnika

Vianočné sviatky a príchod nového roku okrem pokoja a radosti pravidelne prinášajú aj neúnosný hluk z používania pyrotechnických výrobkov. Mesto Vysoké Tatry napriek tomu, že hraničí s prírodou Tatranského národného parku, požíva status kúpeľného mesta či chce byť oázou oddychu, nie je výnimkou.

Každoročne sa počas novoročných sviatkov stretávame s nadmerným používaním zvukových a svetelných pyrotechnických výrobkov, ktoré vo veľkej miere poškodzuje životné prostredie mesta, zasahuje do ochrany Tatranského národného parku a života tatranských živočíchov, spôsobuje stresové situácie obyvateľom a návštevníkom mesta a v neposlednom rade aj zvyšuje riziko možných úrazov a požiarov.

Z týchto dôvodov, ale aj na základe množstva podnetov od občanov, si dovoľujem aj touto formou vyzvať vedenie mesta Vysoké Tatry, aby pripravilo znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky v čo najväčšej možnej miere obmedzilo používanie zábavnej pyrotechniky na území nášho mesta.

Prijatie takéhoto, v istom zmysle krajného riešenia, však nesmie mať za cieľ len stíhanie našich návštevníkov hlučnejšie oslavujúcich príchod nového roku. Preto by neoddeliteľnou súčasťou prijatia nariadenia mala byť aj osvetová činnosť, upozorňujúca na možné dôsledky používania zábavnej pyrotechniky v chránených oblastiach Tatranského národného parku a v jeho bezprostrednej blízkosti.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share